Moduli

Optimizatorji moči SolarEdge

Optimizator moči je DC / DC pretvornik, ki se pri montaži poveže z vsakim PV modulom ali pa ga v PV modul vgradi proizvajalec PV modula in nadomešča tradicionalni "junction box".

SolarEdge optimizatorji moči povečujejo energetski izplen fotonapetostnih sistemov z nenehnim sledenjem najvišji točki moči (MPPT) za vsak PV modul posebej. To nam omogoča maksimalno izkoriščanje dane površine, saj je v isti niz možno povezati PV module z različnimi orientacijami in nakloni, kakor tudi PV module različnih tipov in moči ter delno senčene PV module.

Slovenian

Solarni modul stekleni GS-50 50W

 

 

Amorfni moduli - so manj efektivni (6%-8%), vendar so cenejši od kristalnih. So tudi manj občutljive na senco kakor kristalni moduli. V meglenem vremenu ali na področjih kjer je zelo vroče so amorfni fotovoltaični moduli bolj efektivni od kristalnih fotovoltaičnih modulov.

Napetost odprtih zank 62V, potreben MPPT regulator.

Tehnični podatki

 

Slovenian
Subscribe to RSS - Moduli