Financiranje projektov

Za izvedbo projektov sončnih elektrarn iščemo ugodne dolgoročne vire financiranja. V vsakem od projektov smo lahko kot investitor ali soinvestitor udeleženi s svojim vložkom v del investicije.

Zunanji viri financiranja so ustrezno zavarovani z lastništvom nad objektom ter drugimi garancijami do poplačila financiranja, v nekaterih primerih tudi s hipoteko.