Potrebna dokumentacija

Postopek pridobivanja dokumentacije za postavitev sončne elektrarne:

  • Ustrezna soglasja za predvideno lokacijo
  • IDZ idejna zasnova projekta
  • Soglasje - pogoji za priključitev distributerja
  • Gradbeno dovoljenje PGD za samostojne objekte
  • Projekt za izvedbo PZI
  • Izvedba postavitve MFE
  • Pogodba o priključitvi na elektro omrežje
  • Priključitev MFE in testni zagon
  • Pregled elektroenergetskega inšpektorja
  • Pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca