HIŠNI SOLARNI PAKETI

Solarni paketi so razdeljeni v velikostne razrede glede na razpoložljiv prostor na strehi in posledično moč sončnega paketa, razdeljeni so po moči od 5 kWp do 11 kWp.

Solarni paketi vsebujejo:
•    Fotonapetostne module,
•    Kovinsko konstrukcijo in pritrdilni material za pritrditev modulov,
•    Ustrezno izbran razsmernik,
•    Solarni kabel, pripadajoče DC in AC razdelilne omarice,
•    Projekt za izvedbo, tehnično dokumentacijo in navodila za montažo ter zagon,
•    Navodila za obratovanje in vzdrževanje,
•    Pomoč pri izpolnjevanju obrazcev spremembe soglasja za priključitev in podatkov o napravi za samooskrbo.

Pravilnik o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije na tej povezavi.